Zgodovina

Mlekarna PLANIKA nekoč

Mlekarna v Kobaridu je bila zgrajena leta 1957. Začela je s sirarstvom, kasneje pa tudi s proizvodnjo jogurtov. Novo zgrajena mlekarna v Kobaridu je do leta 1959 poslovala kot samostojno podjetje pod imenom Sirarna Kobarid. V tem letu se je združila s Planiko iz Tolmina in tako postala del mlekarske organizacije na Tolminskem.
Leta 1962 so mlekarno v Tolminu ukinili in prenesli celotno predelavo mleka v Kobarid. Poslovno-tehnično sodelovanje z delovno organizacijo Josip Kraš, je v letu 1967 privedlo do fizične integracije tako, da so od tega leta dalje poslovali kot samostojni obrat oz. temeljna organizacija združenega dela v okviru navedene delovne organizacije.
Leta 1980 je bil odprt nov obrat za proizvodnjo kremnih tablic in namazov. Prodaja proizvodnje je potekala preko Kraš Zagreb. Po novem zakonu se je morala Planika združiti leta 1989 v enovito delovno organizacijo. S pripojitvijo h Krašu Zagreb je bilo preneseno tudi vse premoženje na Kraš. Leta 1991, po osamosvojitvi Slovenije, pa so se začele kopičiti težave v podjetju, kar je pripeljalo do tega da je šla leta 1995 Kraš Planika v stečaj. Po stečaju Kraš Planika Kobarid je KZ Tolmin ustanovila lastno podjetje Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid. Od stečajnega upravitelja je najela mlekarski obrat ter zaposlila 64 Kraševih delavcev. Do prevzema mlekarske dejavnosti s strani Mlekarne Planika je bilo 82% mleka predelanega v mleko v prahu, 16% v konzumno mleko v PVC vrečkah ter le 2% v jogurte in maslo za potrebe Tolminske in Goriške. Po prekinitvi naveze s Krašem iz Zagreba je bila Mlekarna Planika pred veliko odločitvijo, katere nove programe vpeljati namesto proizvodnje mleka v prahu, saj cena mlečnega prahu ni dosegla niti cene vloženih surovin.

Mlekarna PLANIKA danes

Danes v Mlekarni Planika posebno pozornost posvečamo svežemu, pasteriziranemu nehomogeniziranemu mleku, saj ima naše mleko specifičen poln okus, na kar nedvomno vpliva prehrana, način vzreje živali in visokogorski predeli našega odkupnega območja, kjer se v poletnih mesecih živina pase, pozimi pa jo rejci krmijo s kvalitetno krmo. Mleku v mlekarni Planika ne dodajamo nobenih dodatkov, saj je že zaradi zgoraj naštetih dejavnikov visoko kvalitetno in predvsem naravno. Zaradi visoke kakovosti samega mleka lahko proizvedemo visoko kakovostne izdelke. Naša posebnost je ta, da so vsi naši izdelki narejeni iz pasteriziranega nehomogeniziranega mleka, v katerem so uničeni vsi zdravju škodljivi mikrobi, hkrati pa so ohranjene vse bistvene lastnosti surovega mleka. Poleg sirov z naravno skorjo, surovega masla, kislega mleka, kefirja, sladke smetane in jogurtov pa smo edini proizvajalec sladke albuminske skute, ki jo odlikuje visok delež beljakovin kot sta albumin in globulin.

Z odkupom mleka od kmetov pa pripomoremo k zagotovljenem obstoju živinoreje, obdelanosti kmetijskih zemljišč, doprinosu dohodka kmetom in zaposlovanju delavcev na teh področjih. Imamo tudi lastno farmo Bogata v Bovcu, kjer redimo okrog 130 krav za proizvodnjo mleka. Iz mleka odklupljenega na področju Tolminske, Kobariške in Bovške občine pridelujemo izdelke pod blagovno znamko Planika. Poleg tega pa odkupujemo mleko tudi v občini Bohinj, iz katerega izdelujemo izdelke pod blagovno znamko Bohinjka.

02 mlecni izdelki

 

Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid

Gregorčičeva ulica 32
5222 Kobarid
E: info@mlekarna-planika.si
T: 05 3841-000
F: 05 3841-020

 

logo program razvoja podezelja

 footer-line

O Nas

 

footer-line

Uporabno

footer-line

Vprašajte nas

Ste z našimi izdelki zelo zadovoljni,vas je kakšen izdelek še posebno navdušil? Ali ste morda nad kakšnim izdelkom razočarani? Sporočite nam na: 

info@mlekarna-planika.si

footer-line

Lokacija

 logo-lokacija